Rapport van evenementen en bijeenkomsten.

De afgelopen periode hebben vrijwilligers van Mara veel evenementen georganiseerd. Wij zijn iedereen dankbaar die met ons was!

Rapport van evenementen en bijeenkomsten.

De afgelopen periode hebben vrijwilligers van Mara veel evenementen georganiseerd. Wij zijn iedereen dankbaar die met ons was!

Dankzij uw financiële bijdrage konden wij:

- de Belarusische cultuur, taal en degenen die deze verspreiden ondersteunen

- gratis culturele bijeenkomsten organiseren,

- Belarusische vluchtelingen gratis uitnodigen voor al onze evenementen,

- aan de geldinzamelingen deelnemen om Belarusen in moeilijke omstandigheden te steunen.

Daarnaast namen onze vrijwilligers deel aan politiek en maatschappelijk belangrijke bijeenkomsten met Nederlandse politici en organisaties om de democratische beweging van Belarusen te ondersteunen.

Hartelijk dank, vrienden, voor uw vertrouwen en vrijgevigheid! Foto's zijn te bekijken op onze Instagram.

Voor de zomervakantie wachten we op iedereen op ons grootste festival: ‘Kupalle aan de Noordzee’.

En in juli en augustus kunnen jullie de tentoonstelling 'Ik ben niet bang, laat ze bang zijn', gewijd aan Ales Bialiatsky, bezoeken.

Wij wensen iedereen een prachtige zomer! 🧡