Onze communicatie met de IND.

Enige tijd geleden schreven wij aan de IND over problemen met de Belarusische ambassade. Dit is wat ze antwoordden

Onze communicatie met de IND.

Op 17 februari schreven wij de IND over de problemen van Belarusen met de legalisatie van enkele documenten bij de Ambassade van Belarus. Hier is onze brief:

Beste mevrouw/meneer,

Ik schrijf u namens MARA, een vereniging van Belarusen in Nederland. Hier kunt u meer lezen over onze organisatie https://www.belarusians.nl/nl/about-us

Wij zijn zeer bezorgd over de situatie waarin veel Belarusen die hier wonen zich bevinden. De Belarusische ambassade is enige tijd geleden gestopt met het uitoefenen van enkele bureaucratische taken. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om via de ambassade een paspoort te verlengen of een apostille aan te vragen. Nu kan dit alleen in Belarus worden gedaan.

Voor velen Belarusen die hier met een verblijfsvergunning wonen, is dit een groot probleem geworden. Omdat het reizen naar Belarus niet veilig is. Belarus is een land van dictatuur waar je kunt worden gearresteerd zelfs vanwege het posten of liken op sociale netwerken. Veel Belarusen, die terecht bang zijn om naar Belarus te gaan, hebben dus de vraag wat ze in een dergelijke situatie moeten doen.

De Belarusische ambassade kan een certificaat afgeven dat zij een paspoort niet kunnen verlengen of een document voor een apostille niet in behandeling kunnen nemen. Wij zouden graag willen weten of dit certificaat voldoende zal kunnen zijn voor Nederlandse ambtenaren in gevallen waarin dit nodig is?

Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als u deze situatie in overweging zou willen nemen en rekening houden met de wanhopige omstandigheden waarin velen zich bevinden, om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Alvast bedankt!

Op 25 maart, op Vrijheidsdag, kregen we het antwoord:

Beste,

Door het grote aantal verzoeken om informatie per e-mail hebben wij uw vraag niet eerder kunnen beantwoorden.

Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. De IND is bekend met de beperkingen voor het afgeven van documenten aan Belarussen in het buitenland en bestudeert deze situatie. Maar de IND moet individuele aanvragen toetsen aan het algemene beleid. Dat heeft als uitgangspunt dat men de vereiste documenten en legalisaties/apostilles moet kunnen overleggen. Het kan voorkomen dat aanvragers dat niet kunnen of durven, bijvoorbeeld omdat ze denken dat het voor hen te gevaarlijk is om terug te reizen naar Belarus. De redenen waarom ze de benodigde documenten niet kunnen krijgen, kunnen aanvragers toelichten bij het indienen van hun aanvraag of, als de IND bij brief vraagt naar ontbrekende documenten, in reactie op die brief. Een certificaat van de ambassade dat het document of de legalisatie niet wordt afgegeven, kan dienen als onderbouwing. Maar het is ook belangrijk dat aanvragers uitleggen waarom ze denken gevaar te lopen door een reis naar Belarus. De IND medewerker zal per aanvraag beoordelen of het eventueel ontbreken van documenten verwijtbaar is, en of het redelijk is om dat aan de aanvrager tegen te werpen. Dit is een individuele beoordeling. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wat betekent dit voor ons?

De IND bevestigde onze veronderstelling dat alle zaken uniek zijn en van geval tot geval worden behandeld. Het belangrijkste hier is dat de IND zich ervan bewust is dat Belarusen problemen hebben, wat betekent dat we de mogelijkheid hebben om naar dit feit te verwijzen.

Als jullie ideeën of suggesties hebben over wat we hiermee verder kunnen doen, schrijven dan in onze chat in Telegram, of persoonlijk naar onze accounts op Instagram en Telegram, of naar de mail mara@belarusians.nl